Voor jongeren

In deze rubriek vind je alles over de jeugddienst van Provincie Oost-Vlaanderen.

Evenementen

Pop-Eiland - Schatten van Vlieg - Krokuskriebels - ... evenementen voor jongeren

Logeren

Provincie Oost-Vlaanderen biedt verschillende logeermogelijkheden aan.

Subsidies

provinciaal jeugdwerk

Jeugdwerk voor allen

Maatschappelijk kwetsbaren - Kinderen met een beperking - Werkgroep 'Jeugdwerk voor Allen' - Provinciale Prijs 'Jeugdwerk voor Allen' - Inclusieve speelpleinen

Jeugdraad

De jeugdraad vormt de stem van het Oost-Vlaamse jeugdwerk en 'sjiekt' over verschillende jeugdthema's zoals jeugdcultuur, jeugdruimte, inclusief jeugdwerk,...
Rond sommige thema's zitten werkgroepen bijeen.

Communicatie en participatie

Jeugdnieuwsbrief

Aanbod andere diensten

Uitleendiensten

Ondersteuning gemeentebesturen

Het provinciebestuur probeert het gemeentelijk jeugdbeleid een duwtje in de rug te geven.