Landbouw en platteland

Bij het ontwikkelen van het landbouw- en plattelandsbeleid wordt in de periode 2014-2019 verder ingezet op de provinciale kerntaken.

De Oost-Vlaamse land- en tuinbouw blijft in beeld als een economische sector, een ruimtelijke drager en een duurzame producent. Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

Feiten & cijfers

Hier vind je verschillende feiten en cijfers over land-en tuinbouw in Oost-Vlaanderen terug.

Milieu- en landschapszorg

Aandacht voor milieu, natuur en landschap zijn niet weg te denken in een duurzaam landbouwbedrijf.
Het provinciebestuur stimuleert en adviseert land- en tuinbouwers over deze thema's en geeft ook subsidies aan vernieuwende initiatieven.

Subsidies

Het provinciebestuur biedt financiële ondersteuning aan verenigingen die actief zijn in de land- en tuinbouw. Daarnaast worden ook dieren- en vogelasielen ondersteund. Sinds 1 september 2015 is het subsidiereglement voor scholen in kader van initiatieven rond landbouw- en plattelandseducatie vernieuwd.

Loket Landbouw & Platteland

Ondersteuning van gemeenten bij het optimaliseren van de dienstverlening voor de land- en tuinbouw & platteland.

Bezoek de boerderij of serre

Landbouweducatie biedt het brede publiek en vooral kinderen de kans om opnieuw in contact te komen met hedendaagse familiale land- en tuinbouwbedrijven en het Vlaamse platteland.

Plattelandsbeleid

Het platteland biedt, naast land- en tuinbouw, ook ruimte voor wonen, werken en recreatie. De toekomst van de landbouwsector hangt nauw samen met een evenwichtige ontwikkeling van het Vlaamse maar ook van het Europese platteland.

Proefcentra

Provinciale centra voor aardappel-, groente-, biologische en sierteelt.

Rattenbestrijding

Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten.

Waterportaal

Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.

Plattelandsdichter

De plattelandsdichter belicht door middel van poëzie diverse facetten van het Oost-Vlaamse platteland. Dit jaar is Paul Demets verkozen tot plattelandsdichter.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief en kom meer te weten over onze activiteiten, acties, voordrachten, subsidiereglementen of publicaties omtrent land-en tuinbouw of platteland.

Glastuinbouw

Glastuinbouw is een dynamische sector en volop in verandering. De concurrentie (met goedkope en grootschalige buitenlandse productie) is bikkelhard. Als teler kan je je bedrijfsmodel best aanpassen aan de veranderende markt. Voor elk bedrijf zal de oplossing anders zijn. Soms betekent dit de activiteiten stopzetten of ze heroriënteren.

Zorg voor ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied

De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied staat meer dan ooit onder druk en ruimtelijke kwaliteit gaat over veel meer dan het neerpoten van een ‘mooi’ gebouw.

Promotie sierteelt

Oost-Vlaanderen is de sierteeltprovincie

Ruimtelijke ordening

Dienst Landbouw en Platteland verstrekt landbouwkundig advies bij bijvoorbeeld Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) of Milieu-effecten rapporten (MER).

Plattelandspret

Plattelandspret is een televisieprogramma dat het landbouw- en plattelandsbeleid in Oost-Vlaanderen onder de aandacht wil brengen.

Lokaal voedsel

De Provincie wil de ontwikkeling van duurzame lokale voedselsystemen en -strategieën stimuleren met het oog op