Je bent hier: Home > piva eGov > Erfgoedinzicht

Erfgoedinzicht

Erfgoedinzicht Oost-Vlaanderen verleent diensten aan Oost-Vlaamse musea en andere instellingen (zoals heemkundige kringen, archieven, ...) die roerend erfgoed beheren. Deze diensten vullen de ondersteuning aan die de dienst Cultuur van de Provincie geeft in het kader van het depotbeleid in Vlaanderen. Ook voor religieus erfgoed (inventarissen van de kerkfabrieken) wordt nauw samengewerkt met de dienst Cultuur.

Dienstverlening

Top

Deze diensten zijn gestart in 2003 onder de naam MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie). In 2011 is de provincie West-Vlaanderen gestart met een gelijkaardige dienstverlening. Sindsdien streven we naar een gemeenschappelijke manier van werken en varen we samen onder de vlag Erfgoedinzicht.

Een speerpunt van de dienstverlening is het (gratis) ter beschikking stellen van registratiesoftware voor het inventariseren en digitaliseren van de collecties. Sinds het begin is dit gebaseerd op software van het Nederlandse Adlib Information Systems (sinds juni 2014 Axiell ALM Netherlands) dat sinds kort ook voor de hosting (voorheen bij POV zelf) instaat. Een sterk vernieuwde versie van de software op basis van SQL server is recent in gebruik genomen. Erfgoedinzicht biedt een uitgebreide technische en inhoudelijke ondersteuning aan bij het gebruik van deze software. Voor de opslag van afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van een DAM (digital asset management) systeem van Picturae, eveneens een Nederlandse firma.

Standaardisering en ontsluiting

Top

Inhoudelijk is er veel aandacht voor standaardisering, afstemming en samenwerking met partners uit het brede erfgoedveld in heel Vlaanderen en Nederland. De werking rond de handleidingen voor collectieregistratie ('invulboek') en de aanvulling van de AAT (Art en Architecture thesaurus) zijn daar een goed voorbeeld van.

Een tweede pijler van de dienstverlening is de ontsluiting van de gedigitaliseerde collecties naar het grote publiek toe. Ook dit gebeurt in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen met als uithangbord de website erfgoedinzicht.be. Voor de ontwikkeling en hosting is Picturae onze partner. De ontwikkeling en promotie van deze nieuwe website is nog volop aan de gang. Voorheen was museuminzicht.be de referentie voor Oost-Vlaams erfgoed met een zichtbare collectie van ca. 160000 objecten.

Contact

Top

PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

tel.: 09 267 77 41
e-mail: erfgoedinzicht@oost-vlaanderen.be

Medewerkers

Top

Ontmoetingsdag 2016

Presentaties en fotoverslag van de ontmoetingsdag.