Strategisch digitaliseren

I-monitor begeleidingstraject

piva eGov is één van de uitvoerders van de gesubsidieerde ondersteuning in het kader van de I-monitor...

Studiedag 'strategisch digitaliseren'

Vlerick en piva eGov organiseerden op 9 november 2017 een studiedag 'strategisch digitaliseren' ...