Informatieveiligheid

Wist je dat elke Vlaamse overheid verplicht is om over een informatieveiligheidsconsulent te beschikken?

Aanbod

Het piva eGov biedt een informatieveiligheidsconsulent (A-Niveau) aan met een samenwerkingsovereenkomst, op vaste basis (tussen 18 en 90 dagen per jaar) voor minimaal twee jaar.

Het takenpakket van de consulent is decretaal bepaald en wordt aangevuld in onderling overleg met de betrokken lokale overheid.

Voor wie?

Oost-Vlaamse gemeenten, OCMW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, polders, wateringen, kerkfabrieken,... en hun autonome agentschappen

Kostprijs?

Reguliere ondersteuning: € 439,25 / dag

Meer informatie?

Contacteer onze medewerkers

Meer efficiëntie en coördinatie

De informatieveiligheidsproblemen waar een lokaal bestuur mee geconfronteerd wordt zijn voor allen gelijklopend. Door een team van veiligheidsconsulenten in te zetten in verschillende besturen wordt een duidelijke efficiëntiewinst geboekt en wordt de informatieveiligheid naar een zelfde hoger niveau getild.

Het Provinciebestuur speelt hierbij een belangrijke coördinerende rol. Zij werft meerdere veiligheidsconsulenten aan en stelt die kostendelend ter beschikking van gegadigde overheden.

Een andere belangrijke opdracht die het Provinciebestuur heeft binnen dit project, is het sensibiliseren van de informatieveiligheid bij het beleid in de gemeenten.

Aangesloten overheden

Top

De overheden die een samenwerkingsovereenkomst hebben worden op deze kaart weergegeven.

Historiek

Top

De decretale verplichting bleef tot voor kort bij vele lokale overheden dode letter. Ze kenden deze verplichting niet, zagen er het nut niet van in en zagen op tegen de financiële consequenties. Ook vonden sommigen zich vaak te klein om er zinvol invulling aan te geven en vonden dit de zoveelste formele verplichting waar ze zich niet echt bij betrokken voelen. In Oost-Vlaanderen is dit met het groeiend succes van de werking rond informatieveiligheid, aangeboden door het Piva eGov, aan het veranderen. Steeds meer besturen zien de functie van informatieveiligheidsconsulent als cruciaal om interbestuurlijk gegevens uit te wisselen, de informatieveiligheid en de privacy te vrijwaren, kortom efficiënter te besturen.

Het piva eGov startte met het informatieveiligheidsconsulentschap in 2014. De kleinere lokale besturen werden bevraagd naar de interesse in een gedeelde informatieveiligheidsconsulent. De reacties waren positief en de grote vraag van kleine en grotere overheden zorgde direct voor de aanwerving van twee informatieveiligheidsconsulenten en de start van een nieuwe werving. De werking werd stelselmatig uitgebreid met de toetreding van meer lokale besturen en OCMW's, en momenteel zijn er dan ook vijf informatieveiligheidsconsulenten actief in samen meer dan 40 gemeenten en OCMW's. In 2016 wordt deze werking nog uitgebreid.

Medewerkers

Top

Frederik Dhondt
informatieveiligheidsconsulent

Paul Schelleman
informatieveiligheidsconsulent

GS

Guido Suurmeijer
informatieveiligheidsconsulent

Eva van Brée
informatieveiligheidsconsulent

Jan Van Vooren
informatieveiligheidsconsulent

Andi Vercruyssen
informatieveiligheidsconsulent

David De Herdt
informatieveiligheidsconsulent

Ben Verhasselt
informatieveiligheidsconsulent

Contact

Top

PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

tel.: 09 267 77 43
e-mail: informatieveiligheid@oost-vlaanderen.be