Educatief aanbod

De Provincie Oost-Vlaanderen biedt rond een aantal thema's educatieve materialen en activiteiten aan. Het volledige aanbod met uitgebreide en praktische informatie kan je op de onderliggende pagina's ontdekken.

In de folder hieronder vind je een beknopt overzicht van het aanbod.

Educatie wereldburgerschap

Educatie wereldburgerschap en mondiale vorming in het onderwijs worden ondersteund door Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen. Het documentatiecentrum mondiale solidariteit ontleent educatief materiaal.

Natuur- en milieueducatie

Het provinciebestuur wil kinderen, jongeren en volwassenen vertrouwd maken met de natuur en het landschap in Oost-Vlaanderen en hen aanzetten tot een milieuvriendelijke houding.

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Ben je begaan met veilig woon-schoolverkeer? Zoek je ondersteuning voor de lessen verkeersopvoeding? De dienst Mobiliteit helpt je verder.

Landbouw- en plattelandseducatie

Landbouweducatie biedt het brede publiek en vooral kinderen de kans om opnieuw in contact te komen met hedendaagse, familiale land- en tuinbouwbedrijven en met het Vlaamse platteland.

GELDWEG: Themakoffer 'Omgaan met geld'

GELDWEG wil kinderen uit het lager onderwijs op een speelse manier leren omgaan met geld d.m.v. een eenvoudig en leuk bordspel.

Educatieve koffers Lawaaislechthorendheid

Deze koffers gaan over de impact van geluid en lawaai en de gevolgen ervan voor je gehoor.

Ondernemingszin

Ook ondernemingszin komt aan bod. Hier vind je een overzicht van de initiatieven rond ondernemingszin.

Cultuur

Laat kinderen en jongeren de wondere wereld van kunst, erfgoed en archeologie ontdekken. Klik door naar ons gevarieerde aanbod.

Sport

De provinciale domeinen hebben een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Europa

Ben je op zoek naar meer informatie of materiaal over Europa? Dan kan je terecht bij het informatiepunt Europa Direct.

Uitleendienst

Voor het ontlenen van audiovisueel en sportmateriaal kan je terecht bij de provinciale uitleendienst.

Bezoek het provinciebestuur

Wil je graag het provinciehuis bezoeken? Dat kan.

Wereldwoorden, voorlezen in de kleuterklas

Wereldwoorden is een voorleesprogramma voor de kleuterklas.

Luchtkwaliteit in de klas

Leerlingen en leerkrachten voelen zich beter in een klas vol zuurstof, ze zijn meer gemotiveerd en ervaren minder gezondheidsklachten. Bovendien is er een direct verband tussen de leerprestaties en de kwaliteit van het binnenmilieu in de klas.

Nog meer inspiratie voor educatie

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert regelmatig studie- en infomomenten rond educatief materiaal. Hier vind je inspiratie die we voor u verzamelden.