Flankerend onderwijsbeleid

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wil op het vlak van onderwijs zijn rol niet beperken tot het organiseren van provinciaal onderwijs. 

De Provincie voert ook een flankerend onderwijsbeleid, met de bedoeling alle Oost-Vlaamse scholen binnen het leerplichtonderwijs te ondersteunen.

Een aantal belangrijke thema's in ons beleid: het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom, leerlingen begeleiden in het maken van een goede studiekeuze, ondersteunen van technische opleidingen en STEM, het onderwijs afstemmen op de arbeidsmarkt, …

Subsidies bevorderen gekwalificeerde uitstroom

Wil je je leerlingen nog beter begeleiden zodat zij hun schoolloopbaan kunnen beëindigen met een diploma secundair onderwijs of een andere kwalificatie?

Met dit reglement kan de Provincie je ondersteunen om nieuwe projecten in je school te realiseren!

Subsidies bevorderen goede studiekeuze

Een positieve studiekeuze, op basis van talenten, geeft leerlingen meer kansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met dit subsidiereglement krijgt je school extra zuurstof om vernieuwende studiekeuzeprojecten te ontwikkelen.

Subsidies techniekacademies

Werk je in een Oost-Vlaamse hogeschool, een gemeentebestuur of een school voor secundair onderwijs? Wil je kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar laten proeven van techniek? Met een subsidie van de Provincie kan je techniekacademies organiseren!

Wedstrijd voor klasprojecten rond de Eerste Wereldoorlog

De Provincie wil scholen stimuleren om rond de Eerste Wereldoorlog te werken in de klas. Oost-Vlaamse secundaire en basisscholen kunnen met een klasproject deelnemen aan een wedstrijd en een mooie geldprijs winnen.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief bevat info over goede praktijkvoorbeelden, subsidiereglementen, interessante activiteiten zoals wedstrijden, studie- of infodagen (ook van andere organisaties) en nieuw educatief materiaal. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de scholen uit het basis- en secundair onderwijs. Raadpleeg hier het archief of schrijf in!

Taalontwikkelend lesgeven

Leerlingen die onvoldoende taal begrijpen en gebruiken, verliezen kansen op school/op stage/op de arbeidsmarkt. De Provincie wil haar scholen ondersteunen om taal in te zetten als krachtige hefboom naar een gekwalificeerde uitstroom.

Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften - Eeklo

Dit onderzoek verzamelt kennis en formuleert aanbevelingen rond de professionalisering van de leerkrachten op gebied van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften.

Voorbije evenementen