Provinciaal onderwijs

Voor wie op zoek is naar een school voor zijn/haar kind of naar een centrum waar cursussen worden gegeven voor volwassenen, is het niet altijd makkelijk om de weg te vinden tussen het aanbod van de verschillende onderwijsverstrekkers. Het onderwijslandschap in Vlaanderen zit namelijk vrij complex in elkaar: verschillende netten, niveaus, onderwijsmethodes, doelgroepen, pedagogische visies...

Eén van deze onderwijsverstrekkers is het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het provinciaal onderwijs vormt, samen met het gemeentelijk onderwijs, het zogenaamde derde net of het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Je kan bij ons terecht voor:

  • buitengewoon lager onderwijs,
  • buitengewoon secundair onderwijs,
  • voltijds technisch en beroepsonderwijs,
  • deeltijds beroepsonderwijs,
  • volwassenenonderwijs.

Tot welke doelgroep de provinciale scholen zich ook richten, ze staan allemaal voor kwaliteitsvol, toekomstgericht en betaalbaar onderwijs, met respect voor ieders eigenheid en met ruimte voor persoonlijk inbreng.

Beleid, visie en pedagogisch concept

De provinciale scholen staan op hun eigen manier in voor een kwaliteitsvolle opvoeding en vorming. Dit komt ten volle tot uiting in het eigen pedagogisch concept van het Provinciaal Onderwijs. 

Scholen

Hieronder kan je de provinciale scholen en de provinciale centra voor volwassenenonderwijs vinden, gesorteerd op gemeente.

Administratie

De provinciale scholen en centra voor volwassenenonderwijs worden ondersteund door de directie Pedagogische Instellingen. Zij bereidt ook het provinciale onderwijsbeleid voor en helpt de scholen bij de uitvoering van dit beleid. 

Schoolmaatschappelijk werk

De Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk is een sociale dienst die leerlingen begeleidt uit het provinciaal onderwijsnet. Zij bieden een luisterend oor, informatie en advies bij problemen en drempels.