Toelagen voor afstudeerscripties

Wat?

Top

Universiteits- en hogeschoolstudenten kunnen een prijs in de wacht slepen als hun afstudeerscriptie gaat over Oost-Vlaanderen of één van haar bovengemeentelijke regio’s.
Er zijn twee soorten prijzen:

  • een geldprijs van 250 euro
  • een geldprijs van 250 euro gecombineerd met een academische zitting en de publicatie van de afstudeerscriptie. 

Waarom?

Top

De Provincie wil met de prijzen het belang van wetenschappelijk onderzoek over Oost-Vlaanderen onderstrepen en aantonen dat beleidsmakers hier belang aan hechten.

Hoe aanvragen? 

Top

Scripties kunnen tot 3 jaar na het afstuderen worden ingediend.
Geïnteresseerd?
Dien dan een aanvraagdossier in, door het invullen van het aanvraagformulier (zie link onderaan pagina), en stuur het door naar de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, directie Onderwijs & Vorming, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Beslissing

Top

De scripties worden beoordeeld op hun algemene kwaliteit, originaliteit en de mate van relevantie voor het provinciebestuur. De deputatie zal op basis van een verslag van twee ambtenaren uiteindelijk beslissen welke prijs zal worden toegekend. Ten laatste op 31 januari van het jaar dat volgt word je op de hoogte gebracht van de beslissing.

Meer details lees je in het reglement, onderaan deze pagina.

Inlichtingen

Top

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Martin Stepman (09 267 74 71 / martin.stepman@oost-vlaanderen.be)