Algemeen welzijnsbeleid

Het provinciaal sociaal beleid heeft als doel het welzijn van iedereen te verhogen en in het bijzonder van wie daar minder kansen toe heeft.

Armoedebestrijding

Wat doet de provincie Oost-Vlaanderen, binnen haar beperkte bevoegdheden?

OCMW-overleg

De provincie wil optreden als informatiedraaischijf voor de lokale besturen, zowel door ad hoc overleg als door permanente overlegstructuren voor de ocmw's.

Lerende netwerken lokale coördinatoren kinderarmoedebestrijding

Het leernetwerk voor lokale coordinatoren in Oost-Vlaanderen.

Rap op Stap

Een Rap op Stap-kantoor helpt mensen met een beperkt budget aan een leuke uitstap of activiteit. Je krijgt er gratis advies over goedkope vakanties, daguitstappen en culturele sportactiviteiten. Je hoeft geen lid te zijn of een afspraak te maken. Je kan er gewoon binnenstappen tijdens de openingsuren. De kantoren bekijken ook of je in aanmerking komt voor bepaalde voordelen of kortingen.