Drugpreventie

Het provinciebestuur ondersteunt lokale besturen in hun drugpreventiebeleid. Gebiedsgerichte werking en een betere spreiding van het aanbod zijn aandachtspunten.

Contact
Intergemeentelijke samenwerking

Op het gebied van drugpreventie heeft het provinciebestuur een traditie om lokale besturen te ondersteunen. De lokale besturen zijn prioritaire partners.

Inhoudelijke ondersteuning

Drugpreventie moet lokaal en structureel gebeuren via een lokaal intersectoraal overleg waarop informatie, ervaringen en methodieken uitgewisseld worden. Een goede ondersteuning is noodzakelijk.