Gelijke kansen

regenboogvlagactie

(Bron:POV)

Wat

De Provincie zet al jaren in op gelijke kansen en insluiting. Met het gelijke kansenbeleid wil het bestuur belemmeringen wegwerken op vlak van toegankelijkheid, gender, seksuele geaardheid, handicap, gezond, kansenarmoede en leeftijd.

Interne diversiteit

Het provinciebestuur ziet verschillen onder personeelsleden niet als tekortkomingen of beperkingen, maar als een meerwaarde. De diversiteitsacties mikken daarom op alle medewerkers van de Provincie en niet enkel op bepaalde groepen.

Prijs Gelijke Kansen

Instanties die diversiteit bovenaan de agenda plaatsen, verdienen extra waardering. De Provinciale Prijs Gelijke Kansen werd in 2015 al voor de vijfde maal uitgereikt, samen met de Vrijwilligerstrofee. Proficiat aan alle laureaten.

Toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen.

Gender

De Provincie ontwikkelt zelf acties en stimuleert anderen om initiatieven op te zetten die zowel vrouwen als mannen ten goede komen.

Personen met een handicap

Personen met een handicap behoren tot de aandachtsgroepen van het provinciale beleid dat streeft naar gelijke kansen voor iedereen.