Gezondheidsbevordering

Aids

Het project 'SOA/Aids bij allochtonen' biedt advies en informatie.

Doekoffer Amai, mijn (H)oren

Tien procent van de Belgische bevolking heeft een blijvend gehoorprobleem. Het gaat volgens de statistieken vooral om oudere mensen, maar er tekent zich een nieuwe tendens af: het aantal jongeren en volwassenen dat met slechthorendheid geconfronteerd wordt, stijgt spectaculair. De enige manier om hen hiervan bewust te maken is preventie.