De LIJM - Kenniscentrum Sociale Cohesie

sociale cohesie

(Bron:sociale cohesie)

Over DE LIJM

Het kenniscentrum, momenteel ingebed binnen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, wil voor meerdere doelgroepen, kennis verzamelen over projecten van sociale cohesie.

Inspiratiemoment

Op 20 maart 2017 organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen het inspiratiemoment 'Sociale cohesie en buurtgericht werken'.

Praktijkvoorbeelden

Deze rubriek bevat projectfiches van goede praktijkvoorbeelden.

Linken voor doelgroepen en professionelen

De linken die we hier aanbieden beperken zich momenteel tot de doelgroep ouderen en professionelen. Door jouw inbreng kunnen deze linken aangevuld worden, ook voor andere doelgroepen.

Publicaties

Hieronder vind je beschikbare publicaties of verwijzingen naar publicaties.

Netwerk Sociale Cohesie

Dit netwerk is in 2014 opgericht en bevat volgende expertises: lokale besturen, samenlevingsopbouw, wijkgezondheidscentra, buurthuizen, vrijwilligersacademie, lokale dienstencentra, thuiszorg, vzw Lus, ervaringsdeskundigheid kwetsbare groepen, Odicé, CAW, good practice.

Initiatief in de kijker

Deze rubriek stelt een concreet project in de kijker.