Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Officiƫle benaming

Het provinciebestuur wil wereldburgerschap stimuleren en geeft om die reden waardevolle projecten een financieel duwtje in de rug. Op deze manier willen we het draagvlak voor internationale solidariteit vergroten en mensen warm maken voor echt wereldburgerschap.

Meer informatie daarover vind je in het rubriek 'mondiale gemeenten' op www.mondialesolidariteit.be.

Contact

Ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap
peter.brabandt@oost-vlaanderen.be

Aanvullende werkingssubsidies voor Oost-Vlaamse organisaties met inleefatelier in het kader van mondiale vorming
nele.van.havere@oost-vlaanderen.be