Mondiale solidariteit

Internationale samenwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een rechtvaardige, duurzame en solidaire wereld. Dit gebeurt via educatie en sensibilisering in de eigen provincie en het ondersteunen van projecten in het Zuiden en in
Oost-Europa, samen met Oost-Vlaamse partners.

Naast een structureel partnerschap met drie regio's in de Filipijnen, Ecuador en Rwanda steunen we vierde pijlerorganisaties, gemeenten en ngo's die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het Zuiden.
In Oost-Europa focust de werking zich op welzijns- en gezondheidsprojecten georganiseerd door vierde pijlerorganisaties.

Een meer duurzame samenleving is pas mogelijk als die kan steunen op de inzet en betrokkenheid van alle gemeenten, organisaties, bedrijven en burgers. Daarom bieden we ook in onze eigen provincie steun aan gemeenten, scholen en organisaties die inzetten op wereldburgerschap en zich actief engageren om de VN duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken.


Contact

Provincie Oost-Vlaanderen
Team mondiale solidariteit
tel.09 265 99 71
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be

Bezoekadres
Leopoldskazerne
Blok C, 2de verdieping
Gaspar De Craeyerstraat 2
tel.9000 Gent

Postadres
Provincie Oost-Vlaanderen
Team Mondiale solidariteit
Woodrow Wilsonplein 2
tel.9000 Gent

Mondiale solidariteit in het Zuiden

Oost-Vlaanderen werkt samen met partners in Ecuador, de Filipijnen en Rwanda en subsidideert organisaties in Oost-Vlaanderen voor een Zuidproject.

Mondiale solidariteit in Oost-Europa

De Provincie Oost-Vlaanderen steunt welzijns- en gezondheidsprojecten van 4de pijlerorganisaties in Oost-Europa.

Mondiale solidariteit in Oost-Vlaanderen

Het werken aan een solidaire en vreedzame samenleving doe je niet alleen. Het provinciebestuur heeft hiervoor partnerschappen in Oost-Vlaanderen.