Je bent hier: Home > Welzijn & gezondheid > Ouderen

Provinciale Adviesraad voor Ouderen(PAO)

De Provinciale Adviesraad voor Ouderen geeft adviezen aan de provinciale beleidsvoerders over alle onderwerpen die ouderen aanbelangen.

Regionale platformen voor lokale ouderenadviesraden

In samenwerking met het regionaal welzijnsoverleg organiseert het provinciebestuur in de zes regio's minimaal tweemaal per jaar platformen van lokale ouderenadviesraden. Onderaan deze pagina vind je de coördinaten van de 6 contactpersonen en een kaartje met de lokale ouderenadviesraden per regio.

Jaarlijks forum

Omdat de Vlaamse Ouderenraad geen provinciale themadagen organiseert in 2016, heeft de provinciale adviesraad ouderen beslist dit jaar geen forum te organiseren.

Ouderenbehoefteonderzoek

Het provinciebestuur voerde in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een ouderenbehoefteonderzoek uit in 41 Oost-Vlaamse gemeenten.

Ouder worden in je buurt

Een methodiek voor kwetsbare ouderen. Organiseer de kennismaking tussen ouderen en zorg- en dienstverleners en krijg daarvoor steun van het provinciebestuur.

Publicaties

Hier vind je enkele interessante publicaties van het provinciebestuur over ouderen.

Wetgevend kader

De aandacht voor de emancipatie voor ouderen is voortaan structureel verankerd. Het Vlaams decreet zet zwaar in op een inclusief ouderenbeleid en participatie van ouderen.

Wat doet de Provincie nog meer voor ouderen?

Het provinciebestuur is ook in andere beleidsdomeinen actief voor ouderen. Hier vind je de belangrijkste linken met andere provinciale webpagina's.

Nog meer weten?

Wil je nog meer informatie over thema's die betrekking hebben op de doelgroep ouderen? Hier vind je linken naar een aantal interessante externe websites.