Welzijn op het werk

Wat?

Top

Welzijn op het werk omvat alles waarmee de gezondheid, de veiligheid, de organisatie, de ergonomie, de verhoudingen, het sociaal overleg en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk kan worden bevorderd.

Provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid

Top

Het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid is opgericht bij koninklijk besluit van 16 februari 1970, en heeft als opdracht het welzijn op het werk te bevorderen.

Dit comité voor de bevordering voor de arbeid is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast zetelen er afgevaardigden van medische en technische inspectie, de onderwijsnetten en deskundigen.

Werkzaamheden van het comité:

  • sensibiliseren van de actoren van de sociale en economische wereld;
  • informeren van werkgevers, werknemers en diverse gespecialiseerde doelgroepen;
  • organiseren van sensibiliseringscampagnes, opleidingen en studiesessies.

Contact

Provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid
Marina Hanskens
Gouvernementstraat 22-24
9000 Gent
tel.09 267 89 10
pcba@oost-vlaanderen.be

Studienamiddag 'Arbeidsgerelateerde letsels en ziektes. Medische gevolgen bij het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen'

Studienamiddag op vrijdag 17 november 2017

Welzijn op het Werk in de praktijk

Studienamiddag op vrijdag 26 januari 2018