Klimaat en energie

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft niet alleen rationeel en duurzaam energiegebruik na bij het eigen personeel en in de eigen gebouwen, maar wil ook een voorbeeldfunctie vervullen voor burgers, gemeenten, verenigingen en bedrijven.
Daarvoor ontwikkelt de Provincie tal van initiatieven zoals de campagne 'Word Energieke School' voor MOS-basisscholen en de groepsaankopen 100% groene stroom en zonnepanelen voor zowel burgers als bedrijven. De Provincie streeft er naar om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en ondersteunt concrete projecten van energieambassadeurs die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Energie besparen

Info en tips om zelf energie te besparen. Subisidie energieambassadeurs

Wind-, water- en zonne-energie

Wat doet de Provincie rond hernieuwbare energie?

Klimaat

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft ernaar om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en ondersteunt burgerinitiatieven die klimaatverandering beperken.