Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Milieu

Milieuvergunningen

Aanspreekpunten voor milieuvergunningen.

Subsidies

Het provinciebestuur biedt ondersteuning voor het behoud van de natuur

Ondersteuning lokale besturen 

Het provinciebestuur biedt gemeenten ondersteuning bij hun milieu- en natuurtaken.

Klachten

Heb je klachten over een bedrijf (lawaai- en geurhinder, rookhinder, stofhinder,…)? Dan kan je dit melden aan verschillende instanties of overheden.

Labo Centrum voor Milieuonderzoek

Het provinciaal milieulaboratorium maakt deel uit van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM). Ook opleidingen, ondersteuning van lokale besturen, de PMVC en het PCBA zijn taken van het PCM.

Bodem en erosie

De Vlaamse Ardennen heeft vaak te kampen met bodemerosie, water- en modderoverlast. De Provincie ondersteunt de gemeenten en landbouwers om dit probleem de baas te kunnen. Ook rond grondverzet ondersteunen we de lokale besturen.

Natuur en landschap

Het provinciebestuur maakt werk van natuur! Soms onzichtbaar, in samenwerking met andere overheden, maar vooral via eigen projecten.

Afval

Met acties rond sluikstoken en duurzaam winkelen werken we aan een duurzaam afvalbeleid. Ook bedrijven worden niet vergeten. De 'ladder van Lansink' is de basis van het afvalbeleid.

Geluid

We bieden ondersteuning aan gemeenten met ons gecertificeerd labo: metingen, behandeling van klachten, opleiding en projecten.

Grondwater

Grondwatergegevens inventariseren, advies verlenen bij milieuvergunningsaanvragen en gemeenten ondersteunen is hier onze taak.

Waterbodem

Het provinciaal labo onderzoekt de waterbodems vooraleer deze te ruimen.

Milieubeleid

Het milieubeleidsplan geeft o.a. uitvoering aan de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid. Er wordt jaarlijks een milieubarometer opgesteld. De Milieu- en Natuurraad adviseert het provinciaal milieubeleid.