Collegawerkgroepen Buurtwegen- en Tragewegenbeleid - dinsdag 20 februari - 27 februari - 20 maart 2018

De dienst Mobiliteit organiseert 3 collegawerkgroepen ‘Buurtwegen- en Tragewegenbeleid’ in 3 regio’s.

Doelgroep

Burgemeesters, Schepenen en ambtenaren van Oost-Vlaamse gemeenten; mobiliteitsorganisaties; bewonersgroepen

Plaats

dinsdag 20 februari 2018
in Oudenaarde: Jeugdcentrum Jotie (blauwe zaal), Hofstraat 14.

Plaats

dinsdag 27 februari 2018
in Sint-Niklaas: Bibliotheek (grote zaal), H.Heymanplein 3.

Plaats

dinsdag 20 maart 2018
in Aalter: Administratief Centrum, Europalaan 22.

Begindatum

20 februari - 27 februari - 20 maart 2018

Programma

Top

Voormiddag: 9.30 uur tot 12.30 uur - Buurtwegenbeleid
Lunch: 12.30 uur tot 13.30 uur
Namiddag: 13.00 uur tot 16.00 uur - Tragewegenbeleid

9.30 uur: Inleiding
9.45 uur: Er zal uitgelegd worden hoe een goed en volledig buurtwegdossier wordt opgemaakt. Er zal stapsgewijs gegaan worden door:
(a) de atlas, haar verschillende types dossiers (erkenningen, afschaffingen, verplaatsingen);
(b) rooilijnplannen;
(c) de impact van de ruilverkavelingen en de rol van een landmeter in dergelijke dossiers.
Dit zal aan de hand van concrete voorbeelden worden uitgelegd. Ook zal toegelicht worden hoe de gemeente moet omgaan met adviezen en vragen.

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Inleiding namiddag
13.45 uur: Stavaza provinciaal tragewegenbeleid, aangepast subsidiereglement
14.00 uur: Interprovinciaal tragewegenloket
14.15 uur: Potenties intergemeentelijke tragewegenverbindingen

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Wegspotters- ‘Peter-Metersysteem met lichtend voorbeeld’
16.00 uur: Einde

Inschrijven

Top

Via onderstaand formulier kan je inschrijven voor één van de 3 collegawerkgroepen, telkens voor voormiddag en/of namiddag.
Graag ten laatse inschrijven 3 dagen voor de collegawerkgroep doorgaat.

Deelnemer: Gemeente, dienst, organisatie
Naam
Contactgegevens: Adres
Postcode + Gemeente
Mailadres
Telefoon
Maak hier je keuze CWG van dinsdag 20 februari 2018 - Oudenaarde
JaNee
CWG van dinsdag 27 februari 2018 - Sint-Niklaas
JaNee
CWG van dinsdag 20 februari 2018 - Aalter
JaNee
Welk onderdeel? Buurtwegenbeleid - voormiddag 9.30 tot 12.30 uur
JaNee
Tragewegenbeleid - namiddag 13.00 tot 16.00 uur
JaNee
Ik blijf lunchen Broodjeslunch
JaNee
Verificatiecode :
Herhaal code

Contact

Top

dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Jan Lescrauwaet - 09 267 78 29 (niet op vrijdag)
jan.lescrauwaet@oost-vlaanderen.be