Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Waterbeleid > Exoten

Exoten, ongewenste gasten in onze waterlopen

Wat zijn exoten? Waarom zijn ze schadelijk?

Meer en meer treffen we in onze streken uitheemse planten aan. Deze waterplanten uit andere contreien doen het blijkbaar in onze streken bijzonder goed. Niet meteen een reden om te juichen, want het succes van deze soorten gaat vaak ten koste van onze eigen inheemse planten.
Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn de voornaamste soorten die we liever kwijt dan rijk zijn, omdat ze hinder en schade veroorzaken. De drijvende vegetatie vormt gesloten matten, waardoor het onderliggende water zuurstofloos wordt en vissen sterven. De waterafvoer wordt drastisch beperkt en de plantenmatten kunnen problemen veroorzaken aan sluizen en waterbeheersingsinfrastructuur.

Een grondige aanpak met een intensieve samenwerking tussen de verschillende waterloopbeheerders is noodzakelijk om de exoten onder controle te houden. Het provinciebestuur neemt het initiatief om samen met de lokale waterloopbeheerders de exoten te bestrijden.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid - Koen Van Roeyen
pac Het Zuid
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 76 38
exoten@oost-vlaanderen.be

Hoe de planten herkennen?

Met deze foto's herken je de schadelijke waterplanten zonder problemen!

Wat kan je zelf doen?

Wanneer je één van deze exoten aantreft, vragen we je om dit te melden. Je kan exoten ook helpen voorkomen.

Meldingsformulier

Meld hier exoten die je hebt opgemerkt!

Provinciale aanpak

Hier meer info rond de financiële verantwoordelijkheid en de verschillende stappen bij exotenbestrijding

Downloads en links

Links naar andere interessante sites; voorbeelddocumenten, foto's, posters ...