Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Waterbeleid

Waterbeleid

Integraal waterbeleid betekent waterlopen beheren op een duurzame manier. We houden daarbij rekening met alle onderdelen van het watersysteem en alle functies die dat watersysteem moet vervullen. We voeren investeringswerken uit en zorgen voor het onderhoud van ongeveer 1650 km onbevaarbare waterlopen. We staan ook in voor de planning en organisatie van het integraal waterbeleid op lokaal niveau. Daarbij staat het verder uitbouwen van de samenwerking met de gemeenten, polders en wateringen en de Vlaamse Overheid centraal.

Actueel

Neem deel aan het openbaar onderzoek over de uitbreiding van polders in de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi, Stekene en Lokeren.

Wonen langs een waterloop

Woon jij langs een provinciale waterloop? Of ben je er professioneel mee bezig? Ontdek wat Jan Matthys te vertellen heeft!

Beleidskader wateradviezen

Heel wat bouwaanvragen worden aan onze dienst ter advies voorgelegd. Hieronder lees je met welke aandachtspunten je bij een bouwaanvraag best rekening houdt voor een vlotte dossierbehandeling.

Werken aan waterlopen

Ons bestuur staat in voor de onderhouds- en investeringswerken aan zo'n 1650 kilometer beken. We houden hierbij rekening met de principes van het integraal waterbeleid. Voor schade aan gewassen door de zomermaaiing kan een schadevergoeding aangevraagd worden.
Ook particulieren kunnen werken uitvoeren en beplanting aanbrengen. Hiervoor is een vergunning vereist.

Exoten, ongewenste gasten in onze waterlopen

Uitheemse planten in onze waterlopen verdringen onze eigen soorten en veroorzaken problemen met de waterafvoer. Hier kan je ze leren herkennen!

Atlas van de onbevaarbare waterlopen digitaal

Je kan de Atlas der Waterlopen in digitale vorm raadplegen.

Reorganisatie Polders en Wateringen

De gouverneur en de deputatie werkten krachtlijnen uit voor een betere werking van polders en wateringen.

Wetgeving

Hieronder vind je de belangrijkste wetgeving rond de onbevaarbare waterlopen.

Nieuwsbrief De Waterstand

De digitale nieuwsbrief De Waterstand informeert je over plannen en werken rond water in Oost-Vlaanderen.